AGRESIVNOST KOD ADOLESCENATA – učestala kašnjenja i zanemarivanje školskih obaveza (1.deo)

02-23-15


 

Agresivnost kod dece i mladih se ispoljava na različite načine pa tako nije agresivno samo dete koje viče, koje je uznemireno i često upada u nepredviđene  situacije opasne po njega samog ili okolinu. Kašnjenje i zanemarivanje školskih obaveza je specifičan vid agresivnosti,  koji je posebno izražen kod adolescenata u dobu između 14 – 18 godine.

Pored uticaja na sveukupni život mlade osobe (loš akademski uspeh-loša mogućnost zapošljavanja), agresivnost u vidu odbijanja obaveza može biti i prvi ili prvi vidljivi signal buduće tendencije ka destrukciji (stvari i osoba u okruženju) ali i autodestrukciji.

Adolescencija se smatra jednim od najtežih životnih doba i svakom adolescentu je svoja koža pomalo tesna. Loši životni uslovi, besparica, siromaštvo i loši porodični odnosi produbljuju krizu i povećavaju probleme. Adolescenti ne vole pravila i zabrane pa je prezentacija onoga što želimo da ima kažemo najvažnija. Za podršku i pomoć pri razgovoru sa adolescentima možete potražiti psihosocijalnu pomoć.

depresija kod adolescenata

Kako prepoznati:

  1. Odeljenjski starešina vas poziva da vam prijavi veliki broj izostanaka najčešće sa prvih ili poslednjih časovi ili se dete ne vrati na vreme sa velikog odmora, a da pri tome nije reč o časovima ocenjivanja i/ili kontrolnih/pismenih zadataka. Uz broj izostanaka pojavljuje se problem sa brojem nedovoljnih ocena (dve, tri, a vrlo često i više nedovoljnih ocena). Škola pokreće vaspitno-disiplinski postupak.
  2. Dete nerado ustaje da ide u školu, odugovlači, ne želi da krene od kuće, stalno postoji razlog da ne ide, dete nema odgovor za izostanke u školi, ili su dvosmisleni. Kod kuće vam se čini da je dobro, ali je često u svojoj sobi i ne komunicira. Vreme koje je ranije posvećivalo učenju dete sada posvećuje drugim stvarima (neretko pristaje da radi kod kuće bilo šta drugo samo da ne uči).

Kako reagovati i iskoristiti pomoć u školi:

  1. Iskoristite pomoć škole na koju imate zakonsko pravo, škola ima pravo na vaspitni i vaspitno–disiplinski postupak, ali je pri ovakvim situacijama u obavezi da poveća vaspitni rad sa učenikom. Obratite se razrednom starešini da vam organizuje sastanak sa školskim pedagogom i psihologom da vas posavetuju. Sarađujte sa školom nemojte da vas bude sramota* da tražite pomoć za svoje dete.
  2. Obratite se razrednom starešini da vas uputi na predmetnog nastavnika, razgovarajte, neka vam nastavnik kaže šta dete treba da nauči, neka mu podeli gradivo, zapišite termine dopunske nastave i insistirajte da ide na dopunsku nastavu (zakonska obaveza nastavnika je da organizuje dopunsku, dodatnu i pripremnu nastavu).
  3. Svake nedelje idite u školu na “otvorena vrata” i redovno na roditeljske sastanke (u jednoj školskoj godini treba da bude najmanje 4 roditeljskih sastanaka) neka vaše dete vidi da vam je stalo do njega.
  4. Nikada ne podrivajte autoritet nastavnika pred detetom, jer na taj način šaljete poruku svom detetu da podržavate njegovo izostajanje sa časova i njegovo zanemarivanje školskih obaveza. Deca a naročito tinejdžeri mogu lako izmeniti činjenice i ispričati ih tako da idu njima u korist, ipak kako isto važi i za odrasle ljude (pa čak i nastavnike) vodite računa da ne birate stranu između deteta i nastavnika. Nije potrebno da bilo kome apsolutno verujete, važno je samo da osigurate da dete ispuni sve svoje školske obaveze.

roditeljski sastanak

Tekst sa istom temom će biti opisan još jednom ali ćemo se baviti onim šta Vi kao roditelj kod kuće možete da uradite i kako da poboljšate uspeh u školi i sprečite izostajanje.

 

Preporučujemo u kategoriji ZA RODITELJE:
agresija kod dece


U XXI veku agresija je civilizacijski fenomen. Razni filmovi, video igrice i ostalo iz industrije zabave promovišu nasilje i agresiju. ...