uključivanje

VelikiMali

VelikiMali

11-20-10 Postavite komentar »

VelikiMali se zalažu za to da dete ide u školu koju bi pohađalo da nema smetnje u razvoju, a program i metode rada su prilagođene njegovim potrebama Dalje »

Inkluzija – uključivanje

Inkluzija – uključivanje

11-17-10 Postavite komentar »

Inkluzija podrazumeva smanjivanje prepreka za igru, učenje, rad i učešće u svim aktivnostima za sve ljude kroz jednako uvažavanje svih osoba, bez obzira na poteškoće (invalidnost) koju poseduju Dalje »

Asocijacija za promovisanje inkluzije – API Srbije

Asocijacija za promovisanje inkluzije – API Srbije

11-17-10 2 komentara »

API Srbije je nevladina, neprofitna organizacija sa misijom promovisanja inkluzivnog pristupa osobama sa invaliditetom i njihovim ljudskim pravima Dalje »