rehabilitacija

Emprona – Entuzijazam Mladih PROtiv NArkomanije

Emprona – Entuzijazam Mladih PROtiv NArkomanije

11-22-10 17 komentara »

Emprona daje informacije o supstancama, zloupotrebi, lečenju, pružajući i neophodno psihološko savetovanje zavisnicima i njihovim porodicama Dalje »

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima

11-10-10 1 komentar »

Više od pola miliona ljudi, uglavnom žena i dece, svake godine postaju žrtve trgovine ljudima. Ovaj problem posebno pogađa Balkan, zbog militarizacije regiona, njegovog geografskog položaja i teške ekonomske situacije... Dalje »

ASTRA – Anti-trafficking action

ASTRA – Anti-trafficking action

11-08-10 4 komentara »

ASTRA radi na prevenciji, istraživanju, edukaciji i umrežavanju sa ciljem da problem trgovine ljudima učini vidljvim u društvu i da se sagledava bez predrasuda, posebno u odnosu na žene žrtve... Dalje »