pravna pomoć

PRAXIS – zaštita izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji

PRAXIS – zaštita izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji

04-24-12 3 komentara »

Praxis je domaća nevladina organizacija osnovana u junu 2004. godine, koja radi na zaštiti, poboljšanju i promociji ljudskih prava izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po readmisiji iz Zapadne Evrope i... Dalje »

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

01-08-11 134 komentara »

Besplatna pravna pomoć se može dobiti na dva načina neko Vam može dati pravni savet ili Vas može zastupati na sudu. Pročitajte ko i na koji način je daje Dalje »

Oduzimanje poslovne sposobnosti (Drugi deo) – VelikiMali

Oduzimanje poslovne sposobnosti (Drugi deo) – VelikiMali

12-13-10 Postavite komentar »

Šta je inkluzija? Zašto se nekima oduzima pravo da rade i da koriste društvu pogledajte u drugom delu filma Dalje »

Oduzimanje poslovne sposobnosti (Prvi deo) – VelikiMali

Oduzimanje poslovne sposobnosti (Prvi deo) – VelikiMali

12-13-10 Postavite komentar »

Zašto se nekima oduzima mogućnost da koriste društvu i da li je to neophodno Dalje »

… iz kruga

… iz kruga

11-25-10 Postavite komentar »

... Iz Kruga bavi se pružanjem podrške i pomoći osobama sa poteškoćama (invaliditetom, hendikepom) koji su izloženi nekom od oblika nasilja ili diskriminacije Dalje »

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

11-24-10 29 komentara »

YUCOM Vam nudi i omogućava profesionalnu i kvalifikovanu pravnu pomoć i drugi vid saveta i pomoći pri zaštiti ljudskih prava Dalje »

AŽC – Autonomni Ženski Centar

AŽC – Autonomni Ženski Centar

11-20-10 3 komentara »

Autonomni Ženski Centar AŽC radi sa ženama koje su preživele ili preživljavaju nasilje u partnerskim odnosima i u porodici, na poslu i sl. Dalje »

Familia – Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci

Familia – Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci

11-10-10 2 komentara »

FAMILIA deluje sa ciljem obezbeđivanja porodičnog zbrinjavanja dece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja u skladu sa najboljim interesima deteta Dalje »