porodica

Antisocijalno ponašanje adolescenata – mladi sa problemom u ponašanju

Antisocijalno ponašanje adolescenata – mladi sa problemom u ponašanju

09-20-11 2 komentara »

Antisociajlno ponašanje se odnosi na širok raspon aktivnosti koje odražavaju kršenje društvenih pravila, postupke protiv drugih ili oboje Dalje »

Udruženje hraniteljskih porodica – ISKRICA

Udruženje hraniteljskih porodica – ISKRICA

01-05-11 2 komentara »

ISKRICA okuplja hranitelje i svu njihovu decu oko iste ideje - da poboljšaju položaj hranitelja u Srbiji, a deci na hraniteljstvu pruže lepo detinjstvo Dalje »

Hraniteljstvo

Hraniteljstvo

11-12-10 4 komentara »

Hraniteljstvo je porodični smeštaj za decu bez roditeljskog staranja i za odrasle koji nisu u stanju sami o sebi da se brinu Dalje »