uslov za penziju

02-10-12

Poštovani, od 1998 godine posedujem rešenje lekarske komisijekoje glasi: ''promena radnog mesta zbog nastupanja bolesti bez potrebe ponovnog pregleda'' te dalje navedena zabrana rada na svim onim radnim mestima gde zbog pojave nesvestice može doći do povrede radnika ili nekoga u okruženju.U pitanju je dijagnoza poremećaja centra ravnoteže.Dobijam premeštaj sa mašine na radno mesto magacionera gde obavljam radne zadatke od 1999 do2007 kada dobijam otkaz kao tehnološki višak uz otpremninu.Interesuje me da li imam neka prava po osnovu navedenog rešenja u ostvarivanju penzije i da li se moje rešenje moglo po automatizmu preimenovati u rešenje sa kategorijom, kako bih otišao u penziju.Rođen sam 6.6.1957.Na birou za nezaposlene me tretiraju kao da nemam nikakve privilegije i jednostavno sam za njih nezaposleno lice. Molim vas da mi odgovorite šta dalje.

Pogledajte najnovije tekstove na sajtu:

  • POTEŠKOĆE U PISANJU – DISGRAFIJA
     Disgrafija predstavlja teškoću, a ne neurološku bolest. Ogleda se u smanjenoj mogućnosti osobe da zapiše reči, rečenice, misao, ideju. Nekada, u ekstremnim slučajevima to predstavlja potpunu nemogućnost, ali tada se naziva agrafija. Disgrafiju objašnjava onaj rukopis koji ne odgovara jasno ...
  • Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme
    Ovih dana sam u više navrata čitala o trudnicama koje su ostale bez posla – govorimo o prestanku ugovora o radu na određeno vreme,koje ne znaju šta da rade i kome da se obrate,pa sam rešila da napišem ovaj tekst,u ...
  • Medijacija- dogovorom do rešenja problema
    Medijacija je postupak u kome dve ili više strana žele da međusobni sukob ili konflikt reše mirnim putem, uz pomoć stručnjaka, medijatora koji im pomaže da lakše i brže postignu rešenje. Medijator je neutralna osoba koja nema veze sa bilo kojom ...