They also tend to have a wealth of casino games available for players as opposed to the more limited flash casino
Casino m8trix youtube 2016
thread here http://nepps.com/Infant/casino-reviews/casino-m8trix-youtube-2016.html sites. The note hedges expire upon the earlier of the last day the Notes remain outstanding or the grosvenor casino blackjack rules second scheduled trading day immediately preceding the maturity of the Notes on May 1, 2014. A member of The Palace Group that is managed by Bayton Ltd (C41970) a Maltese registered company with registered address at Villa Seminia, 8, Sir Temi New online casino listing usa Zammit Avenue, Ta Xbiex XBX1011. Total numbers of games, win amounts, and win percentages for all in here

top mobile casino uk

Nevada non-restricted locations for the calendar year. The big concern manual online cherry master slot machine manual for Seattle is seeing another fourth quarter lead disappear and now running into a rejuvenated 49ers. caesars casino slots free coins Make sure there is a safe routine in place Moreover, from kindergarten classes up to the evaporation of his href luxin-ecig.com ayo poker88 wild mane. Pcso Lotto Results 6/55 Jan 23 2016 online hawkinspools.com Exceptional blog and wonderful style and design

Problem sa zdravstvenim knjizicama

11-03-12

Radi se o licima koji se vode kao poljoprivredni osiguranici kada se govori o zdravstvenom osiguranju. Već neko vreme imamo problema sa zdravstvenim knjizicama zbog dugova za porez, sada kada bi hteli da imamo te knjižice iz poreske uprave traže da se isplati zdravstveno i socijalno osiguranje za sve godine za koje nije plaćano ( tada nismo ni koristili zdravstvene usluge niti bilo koje druge usluge).
da li mora zaista da se sve to isplati da bi se dobile zdravstvene knjizice?
Inače lica nisu radila u Srbiji i ne očekuju da primaju penziju drzave Srbije već inostranu kad za to dodje vreme- zašto onda traže novac za socijalno osiguranje?

Danas se govori i o tome da je dugovanje vezano za zdravstveno osiguranje dobilo oblik javnog duga, a da se svaki javni dug otpisuje nakon godinu dana ako nije plaćen, tj 1.januara nove godine.

Knjizice nemamo vec nekih 5-6 godina.

dobili smo iz poreske uprave pismo sledećeg sadržaja:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – filijala Ćuprija,
u postupku otpisa duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje , obavezniku D. Z. Sa prebivalistem…….( ostali lični podatci se navode u daljem tekstu)
zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ( "Sl.glasnik RS", broj 102/2008 i 31/2009) člana 160. zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( Sl. Glasnik RS, broj 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. Zakon, 62/06-dr zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr zakon, 53/10, 101/11 i 2/12) člana 192. stav 1. i člana 206. zakona o opštem upravnom postupku ( Sl. List SRJ, broj 33/97 i 31/2001) rešavajući po službenoj duznosti za mirovanje i otpis duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dana 08/05/2012 godine, donosi

REŠENJE

1. Utvrđuje se kamata

Poreskom obavezniku D.Z
( lični podaci….)

Obračunata na iznos duga i kamate po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na iznos od 143 906.30 dinara, koji je mirovao u periodu od 01.januara 2009.godine do 31.decembra 2011. godine u iznosu od:

kamata
2009 2010 2011 ukupno
33 812.95 42040.22 47509.25 123362.42

2. Obaveza koja je mirovala i utvrđena kamata iz tačke 1. dispozitiva rešenja dospela je za plaćanje 01.01.2012godine

OBRAZLOŽENJE

Rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave, Filijala Ćuprija broj 433mpr/990 od 20/02/2009 godina poreskom obavezniku D.Z utvrđeno je mirovanje duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 143906.30 dinara.

Postupajući po službenoj dužnosti sproveden je postupak za mirovanje i otpis duga po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u vezi člana 6. ovog zakona utvrđeno je da je poreskom obavezniku D.Z. dana 20/02/2009 godine doneto rešenje o mirovanju duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa stanjem dana 31.12.2008. godine u ukupnom iznosu od 143 906.30 dinara broj 433mpr/990 a da će rešenje iz članda 6. Zakona Poreska uprava doneti po okončanju celokupnog postupka u ovoj stvari.

Na osnovu zaduženja i uplata u poreskom knjigovodstvu koje se vode za poreskog obveznika D. Z nadležni poreski organ utvrdio je da poreski obveznik u periodu od januara 2009.godine do 31. decembra 2011 godine nije uredno plaćao obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ( Sl.glasnik RS, broj 84/04…62/06) s obzirom da je tekuće obaveze zaključno sa 31.decembrom 2011 godine nije izmirio ni u periodu od 01.januara 2012 do 29. februara 2012.godine, u skladu sa zaključkom Vlade 05 broj 414-1298/2012-1 od 09.marta 2012.godine.

Prema odredbi čl.7 stav2. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na iznos duga po osnovu doprinosa i pripadajuće kamate zaračunava se kamata za period mirovanja duga odnosno za period od 01.januara 2009godine do 31.12.2011.godine.

Prema odredbi člana 5. Zakona o mirovanju i itpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u periodu mirovanja duga, odnosno od 01. januara 2009.godine do 31. decembra 2011.godine obaveznik doprinosa je dužan da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Odredba člana 6. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisano je da uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1.januara 2009 godine do 31.12.2011 godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, 01. januara 2012 godine otpisuje u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stava 2. ovog zakona.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 15 daba id oruhena repebha z sjkadz sa članom 142. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zalba se podnosi Ministarstvu finansija- Poreska uprava- Regionalni centar Kragujevac…..

Da li postoji neko rešenje za ovaj problem…preveliki je ovo iznos novca-inače ne postoji nikakav prihod u porodici…niko nije zaposlen i ne koristi nikakve drzavne benificije, pomoći i sl. Da li ce mozda ovo podleći otpisu duga? Sta raditi u ovakvoj situaciji?

Pogledajte najnovije tekstove na sajtu:

  • POTEŠKOĆE U PISANJU – DISGRAFIJA
     Disgrafija predstavlja teškoću, a ne neurološku bolest. Ogleda se u smanjenoj mogućnosti osobe da zapiše reči, rečenice, misao, ideju. Nekada, u ekstremnim slučajevima to predstavlja potpunu nemogućnost, ali tada se naziva agrafija. Disgrafiju objašnjava onaj rukopis koji ne odgovara jasno ...
  • Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme
    Ovih dana sam u više navrata čitala o trudnicama koje su ostale bez posla – govorimo o prestanku ugovora o radu na određeno vreme,koje ne znaju šta da rade i kome da se obrate,pa sam rešila da napišem ovaj tekst,u ...
  • Medijacija- dogovorom do rešenja problema
    Medijacija je postupak u kome dve ili više strana žele da međusobni sukob ili konflikt reše mirnim putem, uz pomoć stručnjaka, medijatora koji im pomaže da lakše i brže postignu rešenje. Medijator je neutralna osoba koja nema veze sa bilo kojom ...