Seksualno obrazovanje i vaspitanje

04-20-15

Mnogim roditeljima predstavlja preveliki problem da razgovaraju sa svojom decom o kontacepciji, o prvoj menstruaciji, o muškom i ženskom telu i o samom činu seksualnog odnosa. Roditelji se povlače pred ovim temama i smatraju da će generalna dostupnost informacija rešiti problem. Nažalost, dostupnost informacija se nije pokazala pouzdanom u prevenciji maloletničke trudnoće, ali ni seksualno prenosivih bolesti. Pored toga savremeni protok informacija i stalna sveprisutnost u virtuelnom svetu, mogu lako da navedu na pogrešan pristup seksualnim odnosima, a kasnije svaku grešku skupo da naplate i ugroze dobrobit mlade osobe (objavljivanjem nagih slika, snimaka seksualnog odnosa i sličnog).
trudnoćaRezultat svega nabrojanog je da svako osmo dete stupi u seksualne odnose u 14. godini i da se godišnje uradi mnogo više abortusa od porođaja.

Seksualno vaspitanje je deo vaspitnog procesa, učenje koje traje od začeća do smrti. Za roditelje i sve staratelje važno je saznanje da  seks nema „moralnu i pristojnu stranu“ to je deo naše prirode sa kojom smo se rodili kao sto se rađamo sa potrebom da upravljamo drugim organima da gutamo, žvaćemo, dišemo isto tako se rađamo sa potrebom da upravljamo svojim telom i umom na polju seksualnosti.

Vaspitni uticaj nažalost nemaju samo roditelji. Svaku osobu oblikuju uslovi u kojima je rođena, odgajana, društvo u kome je izrastao/-la u mladu jedinku. Stoga ste Vi sigurno drugačiji u odnosu na Vaše roditelje jer ste odrastali u nekom drugom vremenu. Čak iako smatrate da nije pristojno ni moralno pričati o ovakvim temama, to ne treba da Vas sprečava da pokušate da razumete Vaše dete i da mu/joj na što razumljiviji način predstavite jasne granice kojih se mora pridržavati pre stupanja u seksualne odnose.

razgovor o seksu

Kako se ponašati:

 1. Prvo biti dovoljno iskren prema sebi da li ste spremi da o tome govorite bez moralnih osvrta i upućivanja na to šta je pristojno (stupanje u seksualne odnose nije stvar moralnosti i pristojnosti, već prirode sa kojom smo rođeni i hormonskih oscilacija koje se dešavaju u telu adolescenta);
 2. Ako niste spremni za ovakav razgovor, obratite se stručnom licu za pomoć (pedagogu i psihologu, lekaru opšte prakse ili savetovalištu za mlade i pronađite osobu koja sa vašim detetom o tome može da razgovara;
 3. Ako ste se odlučili da razgovarate sa svojim detetom, onda ne spominjite zabrane, jer zapamtite sve što zabranite je daleko privlačnije;
 4. Ako se na televiziji u filmu pojavi neka scena sa poljupcem ili druga intimna scena, nemojte da prebacujete kanal budite opušteni i pokušajte da budete otvoreni za diskusiju o intimnosti;
 5. Pre razgovora se informišite o svim kontraceptivnim metodama, ali istaknite da je za adolescente najbolje da koriste prezervativ (kondom);
 6. Naučite dete da nije sramota da kupi kondom;
 7. Ako imate žensko dete, kada dobije prvu menstruaciju, razgovarajte o tome kad god osetite da je zgodan momenat, a zatim zakažite razgovor kod ginekologa i idite sa detetom na zakazan termin (ponudite da ne prisustvujete razgovoru, ako dete kaže da želi da uđete, onda budite prisutni), pokažite da verujete svom detetu i nemojte da ga postidite;
 8. Na pitanja o temi seksa nemojte vikati, govoriti detetu da je nepristojno, time povećavate teskobu, nesigurnost;
 9. Seksualnost je vrlo važna za adolescenta pa pokažite da Vi tome pristupate ozbiljno ali da ne zapovedajte, ne zabranjujte, na ovaj način će dete uvažiti Vaše argumente;
 10. Roditelji ne bi trebalo da se ponašaju kao da ovo nije aktuelna tema za adolescenta i da njegova seksualnost ne postoji;
 11. Nabavite knjige o seksualnom ponašanju nešto poput „Seks za početnike“ i čitajte zajedno sa detetom, pokažite razlike na ženskom i muškom telu (na ovaj način postižete humanizaciju među polovima koja je danas jednako važna kao i seksualno ponašanje);
 12. Na kraju važno je da znate da će Vas dete pitati o Vašem iskustvu, o svojoj seksualnosti budite iskreni. Laganjem učimo dete da je to dozvoljeno, a iskrenost razvija poverenje.

razgovori ili naredbeZapamtite – adolescenti ne prerastaju svoju seksualnost. Seksualnost je deo svakog čoveka (u različitim uzrastima ona se ispoljava u različitim oblicima) i zato seksulnost treba da bude deo naše ličnosti i prirode, treba da je upoznamo i steknemo sigurnost u sve njene aspekte.

Roditelju treba da bude važno da se pored intelektualnog i socijalnog dete ostvari i u bliskim vezama (emocionalno i fizički).

Svakoj osobi se vidi u svakodnevnom odnosu sa ljudima da li je ostvarila svoju seksualnost i da li uživa u njoj ili je se stidi, plaši ili čak odbacuje…

 Pišite nam ako imate pitanja o ovoj temi, iznesite konkretan problem – tu smo da ga rešimo. U nekom od narednih članaka pisaćemo o menstruaciji, plodnim danima i kontacepciji imaćete sve informacije na jednom mestu.

Preporučujemo u kategoriji Problemi sa decom, ZA RODITELJE:
zajednički razgovori


Već smo pisali da su neopravdani izostanci i zanemarivanje školskih obaveza oblik u kome se može ispoljiti agresivnost kod adolescenata, ...