Moj problem

Čini Vam se da ne možete da nađete rešenje za svoj problem i prosto ne znate odakle da počnete da tražite. Pogledajte da li neka od sledećih rečenica opisuje Vaš problem.

U prvoj koloni se nalaze rečenice koje opisuju neki problem, pored njih možete naći imena organizacija koje Vam mogu pomoći. Povucite strelicu miša na ime organizacije koja Vam je potrebna i kliknite levim tasterom miša, kako bi pronašli broj telefona ili adresu na koju se možete obratiti za pomoć.

Niste našli opis svog problema? Pišite mi možda ću ja prepoznati gde se krije rešenje.

VAŠ PROBLEM

KO VAM MOŽE POMOĆI

Tuče me, bije me, maltretira me (ponekad ili stalno). AŽC, YUCOMCentar za socijalni rad
Izbacio/izbacila me je iz kuće. YUCOMAŽCCentar za socijalni rad
Ne daju mi da vidim svoju decu. Centar za socijalni radAŽC, YUCOM
Muž me tera na seksualni odnos, iako ja to ne želim. AŽC, ITC
Naterana sam na seksualni odnos. ASTRA, ITC
Odlazi (u inostranstvo) zbog posla ili ljubavi, a ja sumnjam. ASTRA
Invalid sam i imam problem (da nađem posao, da dobijem penziju, maltretiraju me). …iz krugaYUCOM
Imam dete na hraniteljstvu. FAMILIA
Žele da moje dete ide u “Specijalnu školu”. VelikiMali
Izbeglica sam i ne mogu da ostvarim svoja prava. Grupa 484
Želim sebi da prekratim muke – želim da se ubijem. Centar Srce
Imam problem sa dobijanjem penzije. PIO fond
Potrebna mi je pravna pomoć. Pišite nama – PRAVA POMOĆ
Imam problem sa radnicima Centra za Socijalni Rad. Žalite se direktoru tog Centra, a nakon toga možete i nadležnom Ministarstvu.