Centar za socijalni rad

06-10-11

Svako od nas, u nekom periodu života, može imati potrebu za uslugama centra za socijalni rad. Radnici centra za socijalni rad imaju zakonsku obavezu da izađu u susret građanima kojima je potrebna pomoć i podrška: deci i omladini bez roditeljskog staranja, deci i omladini koja su u sukobu ili u riziku od sukoba sa zakonom, osobama sa invaliditetom, osobama sa psihološkim problemima, osobama sa problemima u porodici, osobe žrtve trgovine ljudima, osobama koje imaju probleme zbog siromaštva, starim osobama kojima je neophodna pomoć itd.

Pitajte nas za više informacija u vezi sa centrom za socijalni rad!

Kada postoji problem Centar za socijalni rad pruža pomoć pojedincu ili porodici sa ciljem da se dostigne i održi minimalna materijalna sigurnost, odnosno očuvaju i unaprede porodični odnosi, ojača sposobnost korisnika da samostalno ili uz pomoć stručnjaka prevlada nepovoljnu životnu situaciju u kojoj se našao, da se spreči nastajanje i otklone posledice socijalne ili porodično-pravne ugroženosti.

Centar za socijalni rad može pomoći

Prava iz domena socijalne zaštite:

 • Materijalno obezbeđenje
 • Dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Uvećana novčana pomoć
 • Stipendije
 • Stalna novčana pomoć deci bez roditeljskog staranja
 • Stalna novčana pomoć za roditelje trojki, četvorki, petorki i duplih blizanaca
 • Stalna novčana pomoć materijalno ugroženim porodicama
 • Besplatan obrok
 • Oprema korisnika za smeštaj
 • Privremeni smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu
 • Dnevni boravak
 • Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • Smeštaj odraslog lica u drugu porodicu
 • Privremeno stanovanje
 • Stanovanje uz podršku
 • Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • Pomoć u kući
 • Pomoć u osposobljavanju za rad

Porodično pravna zaštitaPorodično pravna zaštita

Ako je Vama ili drugoj osobi prema Vašem saznanju potrebna pomoć u rešavanju  porodičnih problema ili zaštita od nasilja u porodici  i zanemarivanja, obratite se  centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad postupa po Vašem obaveštenju  koje može biti anonimno i po obaveštenju i zahtevima drugih institucija.

 • Usvojenje
 • Hraniteljstvo
 • Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka
 • Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava
 • Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava
 • Mere zaštite od nasilja u porodici
 • Medijacija
 • Pojačan nadzor roditelja
 • Pojačan nadzor organa starateljstva
 • Prihvat maloletnika po isteku mera institucionalne zaštite
 • Starateljska zaštita
 • Određivanje ličnog imena detetastanovanje uz podršku - Centar za socijalni rad može pomoći

Psihološka pomoć

Centar za socijalni rad često pruža i psihološku podršku, odnosno: savetovanje, psihoterapijske usluge, i  usluge posredovanja (medijacija-miran razvod).

Za više informacija o navedenim pravima i uslugama, obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad, po mestu prebivališta, koje je upisano u Vašoj ličnoj karti.

Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Rečnik, Slajder-kategorija:
la_bulimia_1


U ranom periodu adolescencije mogu se pojaviti određeni problemi koji mogu ugrožavati život i koji se mogu nastaviti i pojačavati ...