Antisocijalno ponašanje adolescenata – mladi sa problemom u ponašanju

09-20-11

Antisociajlno ponašanje se odnosi na širok raspon aktivnosti koje odražavaju kršenje društvenih pravila, postupke protiv drugih ili oboje. Ove aktivnosti uključuju raznovrsna ponašanja kao što su laganje, neposlušnost, lenčarenje, bežanje od kuće, korišćenje droga, podmetanje požara, vandalizam, krađa i nasilje nad drugim ljudima.

Narkomanija - Antisocijalno ponašanje

Neka antisocijalna ponašanja su relativno uobičajena  na nekim razvojnim stupnjevima. Na primer, većina dece uzrasta 5-6 godina ima probleme u ponašanju kao što su laganje ili neposlušnost prema roditeljima i skoro svi adolescenti izvrše neki delikventan postupak u nekom trenutku, poput krađe. Dalje, kod većine dece i adolscenata ovakvo ponašanje je izolovano, prolazno i relativno blago. U drugu ruku, kada deca ili adolescenti pokazuju relativno jako antisocijalno ponašanje, roditelji ili drugi odrasli će ga verovatno  identifikovati kao delikventa i primeniće strožije vaspitne mere umesto da potraže pomoć stručnjaka i preveniraju ulazak maloletnika u sudski sistem za maloletnike.

 

Ako još niste pronašli odgovor na našem sajtu, pitajte nas!

Kriterijum za dijagnozu poremećaja ponašanja je da su se tri ili više od navedenih oblika ponašanja pojavila u poslednjih 12 meseci, od kojih je bar jedan prisutan u poslednjih 6 meseci:

 • maltretiranje,
 • zastrašivanje ili pretnja drugima,
 • započinjanje tuča,
 • korišćenje oružja,
 • fizička okrutnost prema ljudima ili životinjama,
 • krađa sa ili bez suočavanja sa žrtvom,
 • prisiljavanje nekoga na seksualni odnos,
 • podmetanje požara,
 • uništavanje tuđe imovine (ne uključujući podmetanje požara),
 • provaljivanje u tuđe kuće, zgrade ili kola,
 • laganje, ostajanje van kuće do kasno u noć ili neposlušnost i

Antisocijalno ponašanje vodi značajnom oštećenju u društvenom ili akademskom funkcionisanju.

Negativističko–inadžijsko ponašanje je oblik negativističkog, hostilnog i prkosnog ponašanja koje traje u periodu od najmanje 6 meseci i uključuje najmanje četiri od navedenih oblika ponašanja:

 • izlivi gneva,
 • svađanje sa odraslima,
 • obijanje da se povinuje zahtevima odraslih,
 • nerviranje drugih,
 • svaljivanje krivice na druge,
 • drugi ga lako pogode ili iznerviraju,
 • često je besan/na i ozlojađen/a,
 • prkosan/na i osvetoljubiv/a;

Ovakva ponašanja dovode do značajnog oštećenja u društvenom ili akademskom/radnom funcionisanju mladića/devojke. Ne javlja se samo u okviru psihotičnog poremećaja ili poremećaja raspoloženja i ne ispunjava kriterijume za dijagnozu poremećaja ponašanja. Istraživanja ukazuju na to da je poremećaj u ponašanju povezan sa istim tipovima problema u porodici kao i poremećaj negativističko-inadžijskog ponašanja, samo u različitom stepenu, što može ukazivati na to da ova dva poremećaja predstavljaju manje ili više izražene forme jednog istog spektra problema u ponašanju.

Posledice ovakvih ponašanja su brojne i uvek negativne poput nasilja u porodici, narkomanije, čest sukob sa zakonom i nemogućnost zapošljavanja, zato je bitno naći pomoć u što kraćem roku, pre svega obratite se Vašem Centru za Socijalni Rad.

Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Rečnik:
dreamstime_9712141


Nasilje u porodici ili nasilje u vezi dešava se onda kada jedna osoba pokušava da dominira ili  kontroliše drugu. Zlostavljač ...