Radna/okupaciona terapija

02-27-12

Radna okupacija ili okupaciona terapija je vrsta tretmana koji je usmeren da pomogne deci (i odraslima) kako bi poboljšali kvalitet svog života kroz različite aktivosti. Terapija se sprovodi kroz niz aktivnosti odabranih isključivo na osnovu interesovanja i sposobnosti samog korisnika. Osim obučenih stručnjaka (defeklologa, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, lekara…) roditelji, bake, deke, učitelji i svi ostali u koje dete ima poverenje mogu biti odlični terapeuti. Zapravo je saradnja porodice ključna u procesu sprovođenja radne terapije, jer je roditelj taj koji najbolje poznaje svoje dete, njegove želje, potrebe i interesovanja.

okupaciona terapija

 

Kome je okupaciona terapija namenjena?

Okupaciona terapija je odgovarajući vid terapije za:

 • decu sa razvojim poteškoćama(Autizam, Pervazivni razvojni poremećaji, Retov sindrom, Aspergerv sindrom);
 • osobe sa intelektualnom ometenošću(Daunov sindrom, Fragilno X, moždana oštećenja, cerebralna paraliza);
 • decu sa hiperkinetskim ponašanjem i poremećajem pažnje (ADHD);
 • osobe za povredom ili bolešću (hronične bolesti, mehaničke povrede, rak…);
 • osobe sa socijalnim ili emocionalnim problemima (hiperkinetski sidrom, post-operativna stanja, deca bez roditeljskog staranja, deca izložena nasilju ili zanemarivanju, psihijatrijaska oboljenja, osobe za Parkinsonovom bolešću, osobe sa Alchajmerovom bolešću….)

 

Na koji način će radna terapija pomaže?

Osim na poboljšanje kvaliteta života i svakodnevnih aktivnosti radna terapija utiče na :

 •  poboljšanje finih motornih pokreta i kordinacije (igre loptom, precrtavanje, gađanje mete);
 • osamostaljivanje i samopomoć (lična higijena, oblačenje, ishrana, kretanje ispunjavanje obaveza);
 • korigovanje neodgovarajućih oblika ponašanja (pisanje i razgovor o osećanjima tuge, besa…)

Radna terapija može da obuhvata i aktivnosti šivenja, pletenja, izrade ukrasa i figurica, one predstavljaju agažovanje i okupiranje deteta u cilju razvijanja kreativnosti, upornosti i istrajosti u radu. 

Ako mislite da bi Vaše dete ili neka druga osoba u Vašem okruženju mogla imati koristi od okupacione terapije raspitajte se u školi ili kod organizacija navedenih dole kako bi Vam preporučili stručnjaka ili aktivnosti u skladu sa školskim postignućima i/ili sposobnostima te osobe. A uskoro ćemo i mi pisati o individualnom planu aktivnosti za dete.

Korisni linkovi:

 1.   Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, http://www.imh.org.rs/
 2. Društvo za pomoć osobama ometenim u mentalnom razvoju Stari grad, Beograd, Obilićev venac 4, telefon: 011-30-39-030
 3.  Udruženje za pomoć metalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Zvezdara, http://www.drustvozvezdara.org.rs/
 4.  Društvo za pomoć MNRO „Novi Beograd“, http://www.mnronbgd.org.rs/o_nama.html;
 5. Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, http://www.autizambg.org.rs/
 6.  Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu; Beograd Dr.Subotića 6A; telefon: 011-568-355
 7.  Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, http://www.lazalazarevic.rs/
 8.  Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd, http://www.zvdob.com/
 9.  Udruženje za pomoć metalno nedevoljno razvijenim osobama grada Novog Sada, http://www.mnrons.org/
 10.  Društvo za MNRO Sombor, http://www.mnro-sombor.org.rs/
 11.  Društvo za pomoć MNRO grada Pančeva, http://www.mnro.org/
 12.  Društvo za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula, http://www.plavaptica.org.rs/
 13.  Društvo za pomoć MNRO Zrenjanin, http://www.mnro-zr.org/
 14.  Opštinsko društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Kruševac, http://www.mnrokrusevac.com/index.htm
 15. Gerontološko društvo Srbije, http://www.gds.org.rs/
 16.  Caritas međunarodna organizacija za humanitarnu pomoć Rimokatoličke crkve, http://www.caritas.rs/


Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Vi ste pitali, mi odgovaramo:
ADHD - Hiperaktivnost kod dece


Često čujemo roditelje sa rečenicama „ma ne mogu da ga obuzdam, hiperkativan je“ ili „mnogo je nemiran, hipeaktivan, čudo od ...