Medijacija- dogovorom do rešenja problema

07-10-12

Medijacija je postupak u kome dve ili više strana žele da međusobni sukob ili konflikt reše mirnim putem, uz pomoć stručnjaka, medijatora koji im pomaže da lakše i brže postignu rešenje.

Medijator je neutralna osoba koja nema veze sa bilo kojom od strana u konfliktu niti staje na nečiju strana u toku procesa. Pri tome on nema ulogu sudije već samo predlaže rešenje problema odnosno pomaže da sukobljene strane same postignu prihvatljiv dogovor. Cilj medijacije je doneti dugotrajni sporazum rešenja problema koji će biti stabilan i razviti dobru komunikaciju izmedju sukobljenih strana. Medijator to može postići preoblikovanjem oštrih komentara koji izazivaju gnev ili produbljuju svadju sukobljenih strana, i time omogućava da jedni druge aktivno slušaju i razumeju.

Medijacija se često koristi u brakorazvodnim sporovima (regulisanje pitanja oko vršenja roditeljskog prava ili podele imovine), posredovanje u sporovima izmedju maloletnih prestupnika i njihovih žrtava, u porodičnim konfliktima ili u raznim sudskim sporovima. Medijacija je u potpunosti dobrovoljna, što znači da bilo koja strana u sporu ne može biti prisiljena na postupak medijacije i takođe se može povući iz njega u bilo kom momentu. Ostale prednosti medijacije su to što garantuje poverljivost, daje stranama u sporu kontrolu, manje je stresna nego odlazak na sud, jeftinija je od sudskog postupka i rešava spor brže nego sudski postupak.

Postupak medijacije započinje ukoliko se sve strane usaglase na sprovodjenje medijacije i podnesu zahtev za nju. Usluge medijatora mogu se dobiti u Centru za medijaciju u Beogradu, ul.Karadjorjdeva br. 48 u okviru koga postoje odeljenja:

BEOGRADI OSNOVNI SUDTel: 360-1557; 2659-295

Ulica: Savska 17a

VIŠI SUD

Tel: 3083-400; 3083-471

Ulica: Timočka 15

PRIVREDNI SUD

Tel: 2060-285

Ulica: Masarikova 2

SUBOTICA

Tel: 024/670-725 ; 024/670-726

Ulica: Senćanski put br. 1

NIŠ

Tel: 018/504-034 ; 018/527-664

Ulica: Voždova br. 23

 

KRALJEVOTel/Fax: 036/236-436Ulica: Karađorđeva br. 5

ŠABAC

Tel: 015/354-614

Ulica: Karađorđeva br. 25

BAČKA PALANKA

Tel: 021/604-8848

Ulica: Kralja Petra I br. 18

NOVI SAD

Tel: 021/4876-540 ; 021/4876-539

Ulica: Sutjeska 3

ZRENJANIN

Tel: 023/533-511

Ulica: Kej II oktobra 1

JAGODINA

Tel: 035/224-636 – Lokali: 174 i 166

Fax: 035/221-409

Ulica: Knjeginje Milice 84

 

KRUŠEVACUlica: Trg Kosovskih Junaka 3LESKOVAC

Tel: 016/233-061

Ulica: Stojana Ljubića 12

ZAJEČAR

Tel: 019/421-900 ; 019/421-411

Ulica: Nikole Pašića 37/4

PANČEVO

Tel: 013/343-255 lok. 21 ; 013/354-056

Ulica: Zmaj Jovina 1a

NOVI PAZAR

Tel: 020/313-627

Ulica: 28. novembra 80

PIROT

Tel: 010/312-442

Ulica: Srpskih vladara 126

 

Ovaj postupak se takodje primenjuje i u okviru Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad Beograd, ul.Ruska broj 4.

 

Preporučujemo u kategoriji Vi ste pitali, mi odgovaramo:
prvi put


od 7 do 9 godina             Počinju da se razvijaju fizičke karakteristike odraslih osoba (povećavaj ...