Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme

02-28-13

Ovih dana sam u više navrata čitala o trudnicama koje su ostale bez posla – govorimo o prestanku ugovora o radu na određeno vreme,koje ne znaju šta da rade i kome da se obrate,pa sam rešila da napišem ovaj tekst,u nadi da će nekome biti od koristi.

Ukoliko ste bili u radnom odnosu, i osigurani za slučaj nezaposlenosti, u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana (neprekidnim trajanjem se podrazumeva svaki prekid kraći od 30 dana) ostvarujete pravo na novčanu nadoknadu za slučaj nezaposlenosti u trajanju od 3 meseca. Međutim, ovo pravo se produžava u tri slučaja, od kojih je jedan za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada zbog nege deteta. Ovo pravo se ostvaruje preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

rad na određeno vreme u toku trudnoće

Vi ste u obevezi da po prestanku tog tromesečnog prava donesete potvrdu ginekologa da ste u drugom stanju, i da vam je otvoreno porodiljsko bolovanje (najranije 45 i najkasnije 30 dana pre termina porođaja). Da pojasnimo, po prestanku radnog odnosa šalju vas na biro sa radnom knjižicom, odjavom osiguranja i prosekom prihoda. To je dovoljno za ostvarivanje naknade za nezaposlene. Neposredno pre isteka ta tri meseca treba odneti doznake ginekologa da počinje porodiljsko bolovanje. Najverovatnije je uslovljeno da prestanak naknade za slučaj nezaposlenosti mora da se preklapa sa početkom porodiljskog odsustva, kako bi se isplata nastavila!

Po prijemu tog dokumenta Nacionalna služba će vam produžiti  isplatu koja se obračunava u odnosu na Vaš bruto dohodak za prethodnu godinu, odnosno čini 50% od osnovice, umanjenu za doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Važno je takođe da znate da dokle god primate ovu nadoknadu teče Vam radni staž, odnosno plaćeno Vam je socijano i zdravstveno osiguranje. Takođe zapamtite da ćete imati obavezu da se jednom mesečno javljate u Službu za zapošljavanje na svojoj opštini. Ovo pravo se neće prekinuti ukoliko zasnujete ugovor o povremenim ili privremenim poslovima, već samo ukoliko zasnujete radni odnos.

Lično sam primala ovu naknadu od petog meseca trudnoće, do 13 meseca mog deteta (produžila sam trajanje za jedan mesec po osnovu bolesti, inače se prima do navršenih godinu dana), dakle ukupno oko 17 meseci. Iako iznos nije bio ni pola od plate koju sam primala, priznaćete da nije loše imati bilo kakav prihod,pogotovo kada stiže još jedan član porodice.

Ovo je moje lično iskustvo te treba preispitati da li se nešto promenilo, premda sam naknadu primala do pre samo par meseci. Nadam se da će ovo moje iskustvo nekome koristiti i da su službenici postali predusretljiviji po pitanju davanja informacija.

 

Ukoliko ste zaposleni za stalno pogledajte ovde kako da zaštitie svoja prava u oblasti rada za vreme i nedugo nakon trudnoće.

Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Pomoć:
Muškarci kao žrtve nasilja u porodici - Nasilje u porodici


Kada pričamo o nasilju u porodici često u glavi imamo slike, žena u mesnicama, pretučene dece, ali retko se setimo ...