POTEŠKOĆE U PISANJU – DISGRAFIJA

03-17-13

 Disgrafija predstavlja teškoću, a ne neurološku bolest. Ogleda se u smanjenoj mogućnosti osobe da zapiše reči, rečenice, misao, ideju. Nekada, u ekstremnim slučajevima to predstavlja potpunu nemogućnost, ali tada se naziva agrafija. Disgrafiju objašnjava onaj rukopis koji ne odgovara jasno uobličenim grafomotornim celinama, već su slova i znaci nečitki i deformisani. Takođe u disgrafiji se, pored ovoga prepoznaje i nedovršenost reči i/ili rečenica, veličina i oblik slova nisu isti, i sl. U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija se javljaju zajedno. Ipak, u mnogim slučajevima specifične teškoće u pisanju postoje zasebno. Takvo dete može imati teškoće u čitanju samo, npr. na početku školovanja, a ozbiljne teškoće u pisanju ostaju mnogo duže, kada je čitanje već svladano.

             Različiti oblici disgrafija nastaju zbog delovanja različitih uzroka. Postoje tri velike grupe činioca i vrsta disgrafije:

I Disgrafija prema uzroku nastajanja: nasledna, disgrafija koja nastaje pod nepovoljnim uticajem sredine i kombinovana.

II Disgrafija prema nivou izraženosti: laka, izražena i agrafija.

III Disgrafija prema dominantnom sindromu: vizuelna (nerazlikovanje slova koja su npr. slična po obliku), jezička (javlja se kod dece koja nemaju dobro razvijen rečnik za svoj uzrast i imaju siromašan govor), auditivna (dete ne može da napiše ono što čuje, kada mu se npr. diktira, ili kad želi da zabeleži nešto što je čulo) i grafomotorna (ovo je prolazna faza poremećenog rukopisa koji se ispravlja upornim vežbanjem).

Dijagnoza disgrafije se obično postavlja u prvim razredima osnovne škole, kada se uči pisanje. Učitelji obično prvi primete, a deca se povlače u sebe jer misle da su lošiji od svojih vršnjaka. Deca sa disleksijom i disgrafijom su često natprosečno inteligentna. Treba što pre odvesti dete kod logopeda koji procenjuje vrstu i težinu poremećaja, i predložiti tretman. Obično se izrađuje individualni plan rada sa tim detetom, i uz pomoć roditelja, učitelja i okoline mogu se postići veoma dobri rezultati.

Kome se obratiti za pomoć?

  • - Savetovališta za decu pri Domovima zdravlja kojih ima u svim gradovima, sa timom stručnjaka koji čine logoped, defektolog, psiholog, pedagog;
  • - Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Gospodar Jovanova 35, Beograd;
  • - Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ”Prof. Dr  Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52, Beograd;
  • - Specijalizovane logopedske ordinacije;
Preporučujemo u kategoriji Pomoć, Vi ste pitali, mi odgovaramo, ZA RODITELJE:
rad tokom trudnoće


Ovih dana sam u više navrata čitala o trudnicama koje su ostale bez posla - govorimo o prestanku ugovora o ...