Besplatna pravna pomoć

01-08-11

Besplatna pravna pomoć se može dobiti na dva načina: neko Vam može dati pravni savet ili Vas može besplatno zastupati na sudu. Mi želimo da Vam damo kompetentan pravni savet.

Kako bismo Vam pružili punu podršku, obezbedili smo Vam sledeće vidove pomoći:

Besplatna pravna pomoć - Pitajte nas
  • Pravo na besplatne pravne savete imaju svi ljudi koji imaju malo ili nimalo novčanih primanja ili prosto ne znaju kome da se obrate.
  • Pravo na besplatno pravno zastupanje (advokata) imate u krivičnom postupku (samo ako Vas neko krivi za nešto), mada ponekad i u parnici možete zatražiti da Vas neko besplatno zastupa.

Kakva može biti besplatna pravna pomoć – odnosno šta može pravnik da uradi za Vas:

  • Da Vam kaže kojoj instituciji treba da se obratite kako bi ostvarili neko svoje pravo,
  • Da vam objasni koje mogu biti posledice ako želite da pokrenete neki postupak ili posledice postupka pokrenutog protiv Vas,
  • Popuni formular ili pomogne u pisanju prigovora, izjava, zahteva, molbi ili predloga za rešavanje spora u vanparničnom postupku,
  • Pomogne u pisanju tužbi, protivtužbi, odgovora na tužbu ili žalbu,
  • Zastupa pred sudom ili drugim državnim organom.

Besplatna pravna pomoć

Gde to možete da dobijete basplatnu pravnu pomoć?

Većina opština u Srbiji nudi pravne savete, pa zato ako imate neki pravni problem pitajte u Vašoj opštini da li možete od njih da dobijete ovakvu pomoć. Ne brinite, opština nije jedino mesto na kom možete da se obratite za pomoć. Vi takođe možete pozvati najbližu advokatsku komoru i pitati ko od njihovih članova može da Vam pomogne. To je posebno dobro ako mislite da će Vam pomoć advokata biti potrebna na sudu.

Ako imate ozbiljan problem onda Vam je potrebna PRAVA POMOĆ, jer pravne savete i besplatnog advokata možete dobiti i od nevladinih organizacija. Nevladine organizacije odnosno organizacije civilnog društva Vam mogu pružiti odličnu, a besplatnu pomoć. Razlika je u tome što se većina njih specijalizovala za jednu određenu pravnu oblast ili za pružanje pomoći određenim kategorijama (izbeglice, žene, invalidi, Romi…) zato, pogledajte kratak pregled nevladinih organizacija i vidite ko Vam može pružiti odličnu, a besplatnu pomoć.

Zapamtite tek kad iscrpite sve pravne mogućnosti, možete se obratiti zaštitniku prava građana odnosno Ombudsmanu. Znači ako niste uspeli da ostvarite neko svoje pravo ili da se zaštitite pred nadležnim državnim organima, možete pozvati zaštitnika prava građana koji se uključuje ukoliko organi uprave nisu korektno (ili uopšte) primenili propise Republike Srbije.

Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Pomoć, Slajder-kategorija:
homeImage


Psiho-socijalna pomoć pomaže da na pravi način rešite emotivne probleme. Svaka lepa ili ružna situacija ili događaj u životu, izaziva ...