Organizacije civilnog društva (nevladine organizacije)

Uprkos mnogim lošim konotacijama, pojedine nevladine organizacije su simboli koje znače pomoć, solidarnost, nadu i rešenje.Mnogi ljudi imaju predubeđenja o radu organizacija koje nisu državne, odnosno prema onima koje se nazivaju “Nevladine organizacije“.

Nasuprot tom mišljenju, ljudi se najčešće udružuju zbog različitih dobrotvornih i humanih ciljeva i zato se često odlučuju da ne stvaraju profit (neprofitne organizacije) odnosno da ne uvećavaju svoj materijalni kapital već ulažu u aktivnosti, ljudstvo, opremu ili slično. Dakle, samo ime “nevladine organizacije” ne sme nositi pretpostavku kvaliteta rada ili svrhe postojanja, već samo pojašnjenje da se ne radi o državnoj instituciji.

Poslednjih 20-tak godina Centri za Socijalni Rad u Srbiji (koji su ranije pružali sveobuhvatnu pomoć) nalaze se pred izazovom obezbeđivanja kvalitetne usluge za veliki broj porodica kojima je pomoć potrebna. Količina korisnika i kompleksnost problema dovelo je do toga da osobe zaposlene u centrima imaju ograničene mogućnost za pružanjem kvalitetnih usluga.

To je pre svega glavni razlog udruživanja nekih ljudi u nevladine organizacije (NVO). Svaka nevladina organizacija pokušava da pokrije i utiče na bar jedan segment društvene aktivnosti i time doprinese kvalitetu života u zajednici.

Nevladine organizacije koje služe svim članovima društva najčešće postoje kako bi Vam pružile podršku, savet ili pomoć za rešavanje nekih socijalnih problema (zlostavljanje ljudi, zanemarivanje dece, postojanje hendikepa, zloupotreba supstanci i slično).

Međutim, kao i u svakoj oblasti ljudskog delovanja, neka udruženja se odlikuju odličnim radom (kvalitetnim uslugama) i predusretljivošću, dok sa druge strane postoje udruženja kojima su drugi ciljevi prioritetniji, ponekad čak i lični interes.

Ovde će biti predstavljene samo one nevladine organizacije, ali i druge organizacije, koje su se istakle svojim znanjem, trudom i radom, na koje možete računati i koje će Vam pružiti pomoć!

Na ovom mestu ne možemo dovoljno snažno naglasiti koliko je neophodno predefinisati značenje pojma “nevladina organizacija” u srpskom društvu. Mnoge političke partije i njihovi glasnogovornici su se snažno trudili u prethodnim godinama da diskvalifikuju nevladine organizacije kao respektabilna udruženja građana. Oni su pre svega vršili udar na one NVO koje su imale izraženo političko delovanje.

Međutim, postoji veliki broj sjajnih organizacija čiji je primarni cilj da unaprede socijalnu situaciju stanovništva na najrazličitije načine te je njihov doprinos istinski nemerljiv. Mnoge inicijative, predlozi zakona, osvetljavanje i detektovanje problema su urađeni upravo zahvaljujući ovim organizacijama i neophodno je raditi na uklanjanju negativnih konotacija koje se vezuju za samo zajedničko ime “nevladine organizacije”.


Kliknite na dugme i pogledajte spisak nevladinih organizacija u našem registru.
Pritisnite dugme levo kako biste došli do spiska nevladinih organizacija.