O projektu

Simbol pomoći. Simbol www.PRAVAPOMOC.rs!Projekat Prava pomoć je nastao iz prepoznate potrebe da se pomogne pojedincu koji ima velike probleme, a za koje se naizgled ne može naći pravo rešenje. Čoveku je potrebna jedna adresa, jedan servis za rešavanje problema kome se može obratiti. Upravo takav servis treba da postane www.PRAVAPOMOC.rs.

Ono što smatramo za svoju misiju je uspostavljanje odlične saradnje sa organizacijama i pojedinkama/pojedincima koji mogu ponuditi pomoć.

U tom svetlu, neophodna je saradnja i aktivno učešće svih zainteresovanih strana – organizacija koje će doprineti pre svega svojim aktivnositma, komentarima i tekstovima o kojima ćemo pričati na sajtu.

Ko je pokrenuo projekat PravaPomoc.rs?

Milica Radović-ŽupunskiAutorka  projekta je Milica Radović-Župunski koja dugi niz godina pomaže osobe sa teškim životnim iskustivma.

Radeći u renomiranim nevladinim organizacijama, direktni je svedok životnih problema i posledica koje ostavljaju. Ljudima pomaže kako profesionalnim savetima tako i svim drugim sredstvima koja su joj na raspolaganju, ali uvek razumevanjem i utešnom rečju.

Kao osnivačica “Udruženja aktivnih socijalnih radnika/ca” pokazuje svoju inicijativu i želju da unapredi sistem socijalne zaštite i mehanizme pomoći. Za projekat www.PRAVAPOMOC.rs – Registar organizacija za pomoć pojedincu“, sigurna je da odgovara potrebama zajednice i nada se uspešnoj saradnji sa organizacijama koje zaista doprinose društvu i unapređuju ga.