Odbor za ljudska prava Leskovac

11-14-14

Odbor

Odbor za ljudska prava iz Leskovca istražuje, dokumentuje i pruža pomoć ljudima žrtvama dominacije i diskriminacije.

 

Pravna pomoć se pruža u vidu pisanja molbi, žalbi, predstavki Ustavnom sudu i sudu u Strazburu. Takođe Odbor za ljudksa prava Leskovac obezbeđuje zastupanje u svim procesima pred sudovima koji vode do suda u Strazburu.

Adresa: Svetozara Markovića 37/2, 16000Leskovac, Srbija

Telefon: 018/215 922
e-mail: www.humanrightsle.org

Preporučujemo u kategoriji Nevladine organizacije:
izbeglice, raseljena lica, Kosovo


Praxis je domaća nevladina organizacija osnovana u junu 2004. godine, koja radi na zaštiti, poboljšanju i promociji ljudskih prava izbeglica, ...