Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

11-24-10


YUCOM
pruža besplatne pravne savete svima onima čija su prava ugrožena.

ŠTA VAM NUDI YUCOM:

Pre svega pruža pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici kako u oblasti porodičnog prava (razvodi, vršenje roditeljskog prava i sl.) tako i u rešavanju svojinsko-pravnih odnosa proizašlih iz brakorazvodnog spora kao rezultata nasilja u porodici. YUCOM-ovi advokati su u najdrastičnijim slučajevima besplatno zastupali žrtve nasilja.

Pravne savete mogu dobiti svi koji misle da su oštećeni (na primer: hranitelji koji ne dobijaju sve nadoknade, invalidi koji ne mogu da ostvare pravo na rad, osobe koje ne mogu da izrade lična dokumenta…).

Za Vas prisustvuju javnim saslušanjima, procesima i suđenjima kako bi utvrdili njihovu usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim obavezama iz oblasti ljudskih prava;

Preko broja 0700 400 700, radnim danima od 10 do 16 časova, građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (podnošenje zahteva za pristup informacijama i žalbi Povereniku).

kontakt organizacijeAdresa: Svetogorska 17, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/33-444-25; 011/33-44-235
e-mail: 

Povezani tekstovi

Preporučujemo u kategoriji Nevladine organizacije:
logo


Grupa 484 osnažuje i pomaže izbeglice i interno raseljena lica. Grupa 484 je od grupe entuzijasta koji su u početku ...