Nevladine organizacije

Nevladina organizacija je oblik udruživanja ljudi zarad ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Služe svim članovima društva kako bi pružile podršku, savet ili pomoć.Incest Trauma Centar

Incest Trauma Centar

11-20-10 Postavite komentar »

Incest Trauma Centar pruža psihološku podršku deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje Dalje »

VelikiMali

VelikiMali

11-20-10 Postavite komentar »

VelikiMali se zalažu za to da dete ide u školu koju bi pohađalo da nema smetnje u razvoju, a program i metode rada su prilagođene njegovim potrebama Dalje »

Asocijacija za promovisanje inkluzije – API Srbije

Asocijacija za promovisanje inkluzije – API Srbije

11-17-10 2 komentara »

API Srbije je nevladina, neprofitna organizacija sa misijom promovisanja inkluzivnog pristupa osobama sa invaliditetom i njihovim ljudskim pravima Dalje »

Familia – Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci

Familia – Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci

11-10-10 2 komentara »

FAMILIA deluje sa ciljem obezbeđivanja porodičnog zbrinjavanja dece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja u skladu sa najboljim interesima deteta Dalje »

ASTRA – Anti-trafficking action

ASTRA – Anti-trafficking action

11-08-10 4 komentara »

ASTRA radi na prevenciji, istraživanju, edukaciji i umrežavanju sa ciljem da problem trgovine ljudima učini vidljvim u društvu i da se sagledava bez predrasuda, posebno u odnosu na žene žrtve... Dalje »