Nevladine organizacije

Nevladina organizacija je oblik udruživanja ljudi zarad ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Služe svim članovima društva kako bi pružile podršku, savet ili pomoć.Odbor za ljudska prava Leskovac

Odbor za ljudska prava Leskovac

11-14-14 Comments Off

Odbor za ljudska prava iz Leskovca istražuje, dokumentuje i pruža pomoć ljudima žrtvama dominacije i diskriminacije.   Pravna pomoć se pruža u vidu pisanja molbi, žalbi, predstavki Ustavnom sudu i... Dalje »

PRAXIS – zaštita izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji

PRAXIS – zaštita izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji

04-24-12 3 komentara »

Praxis je domaća nevladina organizacija osnovana u junu 2004. godine, koja radi na zaštiti, poboljšanju i promociji ljudskih prava izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po readmisiji iz Zapadne Evrope i... Dalje »

Udruženje RODITELJ

Udruženje RODITELJ

02-21-12 5 komentara »

Udruženje RODITELJ je nestranačka i neprofitna organizacija osnovana od strane roditelja koji su iz ličnih iskustava prepoznali potrebu za sistemskom i efikasnom podrškom roditeljstvu u Srbiji (Beogradu, Nišu,Novom Sadu, Užicu i... Dalje »

Udruženje hraniteljskih porodica – ISKRICA

Udruženje hraniteljskih porodica – ISKRICA

01-05-11 2 komentara »

ISKRICA okuplja hranitelje i svu njihovu decu oko iste ideje - da poboljšaju položaj hranitelja u Srbiji, a deci na hraniteljstvu pruže lepo detinjstvo Dalje »

… iz kruga

… iz kruga

11-25-10 Postavite komentar »

... Iz Kruga bavi se pružanjem podrške i pomoći osobama sa poteškoćama (invaliditetom, hendikepom) koji su izloženi nekom od oblika nasilja ili diskriminacije Dalje »

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

11-24-10 29 komentara »

YUCOM Vam nudi i omogućava profesionalnu i kvalifikovanu pravnu pomoć i drugi vid saveta i pomoći pri zaštiti ljudskih prava Dalje »

Grupa 484

Grupa 484

11-24-10 7 komentara »

Izbegla i proterana lica mogu dobiti socijalnu, psihološku i pravnu pomoć Dalje »

Centar Srce

Centar Srce

11-22-10 3 komentara »

Centar «Srce» je organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva Dalje »

Emprona – Entuzijazam Mladih PROtiv NArkomanije

Emprona – Entuzijazam Mladih PROtiv NArkomanije

11-22-10 17 komentara »

Emprona daje informacije o supstancama, zloupotrebi, lečenju, pružajući i neophodno psihološko savetovanje zavisnicima i njihovim porodicama Dalje »

AŽC – Autonomni Ženski Centar

AŽC – Autonomni Ženski Centar

11-20-10 3 komentara »

Autonomni Ženski Centar AŽC radi sa ženama koje su preživele ili preživljavaju nasilje u partnerskim odnosima i u porodici, na poslu i sl. Dalje »